BLAZER MID 77 VINTAGE WHITE LIGHT SMOKE GREY | AREA 02